Április 19-23.

Nevelés és iskola

Huszár Zsuzsanna - PTE BTK

#neveléstan

Az óra első részében közös, irányított szövegfeldolgozásra kerül sor, tartalmi és képességbeli öndifferenciálással; vagyis a diákok maguk választhatják meg, hogy mely kérdésre adnak választ az előadás megtekintése, átgondolása után.

A felvételről megtekintett előadás: Hankiss Elemér: Életstratégiák a bizonytalanság korában (Az előadás eredetileg a TEDxDanubia előadássorozat keretében hangzott el 2011-ben.)

A felvétel időtartama: 23 perc.

A válaszok egyéni vagy páros átgondolásához, a jegyzetkészítéshez adott idő: 3-5 perc

Előzetes oktatói kérdések az előadás megtekintéséhez:

A létszámból adódóan (ez nálunk 18 fő) minden kérdésre 2-2 diák, egymást kiegészítve válaszol.

 1. Kicsoda Hankiss Elemér? Nézzenek utána az interneten, majd osszák meg a csoport tagjaival erről az ismereteiket!
 2. Miről szól az előadás? Milyen kérdésekre ad választ? Fogalmazzanak meg 3-3 olyan kérdést, amelyet Önök szerint az előadás megválaszol!
 3. Az előadás hogyan kapcsolható a pedagógiához, ill. a neveléstudományhoz?
  Fejtsék ki néhány mondatban!
 4. Milyen szakterületek képviselőire hivatkozott előadásában az előadó?
 5. Mi az előadás ”üzenete”, konklúziója Ön szerint, illetve az Ön számára? Fogalmazza meg egy-két mondatban!
 6. Mennyiben aktuális Ön szerint a téma? Fejtse ki néhány mondatban!
 7. Mivel nem ért egyet? Fogalmazza meg, és indokolja! Kritikai meglátásai?
 8. Jellemezze az előadást kommunikációs szempontból!
 9. Mivel egészítenék ki (újabb szempontok, példák) az előadásban elhangzottakat?
 10. Mindenkihez a megbeszélés végén: Van-e még valamilyen észrevételük az elhangzottakhoz? Egymás hozzászólásaihoz?

Oktatói kérdés mindenkihez, közvetlenül az előadás megtekintése után:

Milyen foglalkozásokat tudnak társítani az előadóhoz az elhangzottak alapján?

Gondolattérkép készítése

Az óra záró részében a téma intézményi nézőpontú tárgyalásának folytatásaként, közös gondolattérképet készítünk az egyetemi autonómia fogalmát a középpontba helyezve, a MindMeister alkalmazás használatával, amely a csoporttagok egyidejű közreműködését teszi lehetővé, megadva az egymás felvetéseihez kapcsolódás lehetőségét is, egy többszempontú, egyre árnyaltabbá váló értelmezési térben. 

 Az órai tevékenységek keretében fejlesztett képességek:

koncentráció, meglévő ismeretek alkalmazása, szövegértés, szövegértelmezés és -elemzés, a tárgyalt témák többszempontú megközelítése, önálló következtetések megfogalmazása, lényegkiemelés, szabatos szóbeli közlés, saját vélemény kifejezése, információkeresés, vizualizáció, a kiválasztott gondolattérkép-alkalmazás használata, alkalmazkodás a digitális ábrázolás változó struktúrájához

Az óra kapcsolódása a tanári záróvizsga témaköreihez:

A tevékenységközpontú, minden egyes diákot arányos mértékben bevonó órán a konstruktív pedagógia megközelítésmódját is alkalmazom, amennyiben az új tudás egy jelentős részét nem „készen kapják” a diákok, hanem saját tevékenységük által, maguk hozzák létre.

Megosztom

Kapcsolódó Tudástár