Április 19-23.

Az oktatás autonómiája a középkorban

Seláf Levente (ELTE)

#Ellenállás #Francia #Irodalom #Történelem

Az óra azt tárgyalja különféle irodalmi szövegek alapján, hogyan alakult az oktatás, a tanárok és a diákok autonómiája az egyetemek létrejötte előtt és után a középkori Európában.

Az első megvizsgált mű Pierre Abélard önéletírása, a Szerencsétlenségeim története (Historia calamitatum), amely elmeséli a szerző hányattatásait – sorsának, tudományos és oktatói tekintélyének felívelését majd leáldozását. A szöveg érzékletesen mutatja be Abélard konfliktusait feletteseivel, így Guillaume de Champeaux-val, aki Abélard egyik első tanára volt, és később, magasabb egyházi tisztséghet jutva, igyekezett akadályozni Abélard pályáját. Ugyanennek a szövegnek a nyomán bemutatjuk, hogyan szolgálhat Abélard és tanítványai kivonulása és új iskolalapítása a Sainte Geneviève-hegyen a FreeSZFE mozgalom előképeként.

Az óra bemutatja azt is, milyen volt a párizsi egyetem François Villon idejében, és mennyiben tükröződik ez az egyetemi élet Villon életművében. Megbeszéljük, diákcsínyei és diákként elkövetett köztörvényes bűncselekményei mennyiben tekinthetők autonómiatörekvéseknek.

Az óra utolsó részében pedig a humanista oktatás és a későközépkori, megszilárdult, elavult, skolasztikus egyetemi stúdiumok közötti különbségről beszélünk François Rabelais regényei, elsősorban a Pantagruel nyomán, így illusztrálva a konzervatív szemlélet ártalmasságát a szabad szellemiség és gondolkodásmód kialakulására.

Primér források:

Abaelardus: Szerencsétlenségeim története, Budapest, Helikon, 1985.

François Villon : Nagy testamentum; Hadova és hamuka. Tolvajnyelven írt balladák (Mészöly Dezső fordítása, in: M.D. Villon árnyékában)

François Rabelais: Pantagruel, ford. Gulyás Adrienn, Budapest, Osiris Diákkönyvtár, 2010.

Szekundér irodalom:

Jacques Verger: De l’école d’Abélard aux premières universités, In : Pierre Abélard: colloque international de Nantes, Jolivet, Jean; Habrias, Henri (éd.), Rennes (2003), p. 17-28.

Étienne Gilson: Héloïse et Abélard, Paris, J. Vrin. 1938.

Jean Dufournet : Recherches sur le Testament de François Villon, Paris : Société d’Edition d’Enseignement Supérieur; 1971-1973.

Marc Fumaroli, Mireille Huchon, Francois Moureau: Rabelais, l’Homère français ? In: Revue d’Histoire littéraire de la France, 118 (2018), pp. 771-782.

Megosztom

Kapcsolódó Tudástár