Április 19-23.

Az egyetemi autonómia és a kultúrafinanszírozás a kortárs magyar irodalmi mező működése felől nézve

Kovács Krisztina (SZTE)

#Irodalom

Óraterv-vázlat: Az egyetemi autonómia kérdéséhez:

I.Történeti és strukturális problémák ismertetése:

a, Történeti kontextus:

Javasolt szakirodalom:
Kocsis Miklós: A felsőoktatási autonómia elmélete és gyakorlata Magyarországon. Doktori értekezés, Pécs, 2010.

b, A mai helyzethez vezető út:

Javasolt irodalom és problémafelvetések:

Kenesei István: Egyetemi autonómia Magyarországon, Élet és Irodalom, PUBLICISZTIKA – LXI. évfolyam, 26. szám, 2017. június 30.:

c, Ma:

Javasolt irodalom:

-Losoncz Márk: Az egyetemfoglalók dicsérete, Vélemény, mérce, 2020. szeptember 2.:

-Fehér Renátó: Ellenállás és öröm, avagy egyetemfoglalásról és élőláncról 2020-ban, Mérce, Vélemény, 2020, szeptember 8.

II. Hogyan jelenik meg mindez az irodalomtanításban, az irodalmi éleben, kánonban, stb.:

a, A KMTG-vita elemei:

Pro és Kontra: ?

Javasolt irodalom:

-Szentmártoni János: Az erkölcs bajnokai? Na ne! Élet és Irodalom, VISSZHANG – LXI. évfolyam, 37. szám, 2017. szeptember 15.: https://www.es.hu/cikk/2017-09-15/szentmartoni-janos/az-erkolcs-bajnokai-na-ne.html

-Fehér Renátó: Mi mind ők voltunk egykor, Élet és Irodalom, VISSZHANG, LXI. évfolyam, 34. szám, 2017. augusztus 25.:

-Kovács Krisztina: Kamaszkoruk legszebb nyara? Kritika? Vita?, Kalligram, 2018/3, 85-89:

b, A Kertész Intézet és a Térey-ösztöndíj:

Schein Gábor: Miért mondtam le a beszélgetést A Kertész Imre Intézet vezetőjével? Litera, publicisztika, 2018. január 29. :

Hafner Zoltán: Interjú: Klubrádió: 2018. január.

Bartók Imre Facebook-bejegyzése: 2020. január 21.: https://www.facebook.com/imre.bartok/posts/10156982138537742

Szilasi László: „Olyan jó lenne hazafinak lenni, nem? De nem most” Vámosi Ágoston interjúja. Pesti Hírlap, 2020. február 25.:

Megosztom

Kapcsolódó Tudástár