Április 19-23.

Fleck Zoltán jogi állásfoglalása az információs sztrájkról

Fleck Zoltán - ELTE

#Fogalomtisztázás #Kiemelt #Szakmai anyagok

Az “információs sztrájk” elnevezés nem jogi értelemben vett sztrájkot takar, nincs szó munkabeszüntetésről, nincs követelés a munkaadóhoz. Nem kell a Munka Törvénykönyvében keresgélni.

Az oktatók oktatási tevékenységeiket végzik megváltoztatott tartalommal és koordinálva több helyen. Az oktatói autonómia körébe tartozik, hogy egy tanrendi óra keretében az oktató az egyetem ügyéről, autonómiájáról, a hallgatók jogairól beszél. Az az oktató, akinek nincs ilyen autonómiája, nem egyetemen dolgozik.

Hogy a hallgatók autonómiája is tiszteletben legyen tartva, az ilyen “információs” órákon az oktató a kötelező részvétel alól mentesíti azokat, akik nem akarnak ilyen diskurzusban részt venni. Az oktató vállalja, hogy a kurzus tematikájában nem következik be elmaradás, ami a hallgatók vizsgákra való felkészülését veszélyeztetné.

Ez a tevékenység az SZMSZ-szel sincs ütközésben, az oktató végzi a feladatát lelkiismerete szerint. Ugye senki sem kér engedélyt az intézetvezetőjétől, ha egy órán valami másról beszél? Ez még a jobb középiskolákban sem szabályellenes.

Tartalmilag nincs olyan kurzus ma, amiben a hallgatók és az egyetem állapota, vagyis a tanulási környezet kérdése ne illeszkedne a kurzushoz, még a természettudományokban sem.

Fleck Zoltán

Tanszékvezető egyetemi tanár

ELTE, Jog- és társadalomelméleti tanszék

Megosztom

Kapcsolódó Tudástár